GIỚI THIỆU VIOLIN CLASS

-Violinclass hướng đến muc tiêu giáo dục âm nhạc, nghệ thuật toàn diện và chuyên nghiệp

- Đạo tạo luyện thi chứng chỉ âm nhạc Quốc tế: ABRSM

- Đối tượng học viên: Tất cả các bạn năng động và đam mê âm nhạc


LỊCH ĐĂNG KÝ THI ABRSM

(Click vào link để xem chi tiết)
hLUYỆN THI LÝ THUYẾT ABRSM 

What does Music Theory Grade 8 include?

- Increased harmonic vocabulary & modulation

- Four-part writing / keyboard style & figured bass

- Completion of outline in given style

- Score reading & focus on context

Music Theory is examined through written papers. Papers last between one and a half and three hours depending on the grade. Each Music Theory carries a total of 100 marks: 66 are required to achieve a pass, 80 to receive a merit, 90 for a distintion


h

LUYỆN THI THỰC HÀNH VIOLIN ABRSM: Grade 1 - 8

- Set pieces

- Scales & arpeggios

- Sight reading

- Aural Test

Total marks in all individual Practical exams are 150: 100 marks are required to achieve a pass, 120  to receive a merit, 130 for a distinction


h

LUYỆN THI THỰC HÀNH PIANO ABRSM: Grade 1 - 8

- Set pieces

- Scales & arpeggios

- Sight reading

- Aural Test

Total marks in all individual Practical exams are 150: 100 marks are required to achieve a pass, 120 to receive a merit, 130 for a distinction


h

HỌC VIÊN ĐẠT CHỨNG CHỈ ABRSM

Performance
New Video

Violin Class: 21/2/19 Tran Quoc Tuan Str.,Go Vap Dist., HCM city. Tel: 0916801119   

E-Mail: hoadinhhuong@gmail.com

www.doanhoaviolinist.com   /  www.pianoclass.vn